Boken

Möta människor med rättshaveristiskt beteende

Jag och Jakob Carlander har skrivit om vad som kännetecknar rättshaveristiskt beteende, vilka svårigheter som kan ligga till grund för det, samt praktiska råd om hur man bemöter människor med rättshaveristiskt beteende.

Klicka här för att beställa boken från Gothia Fortbildning.

Kort om boken:

Människor med rättshaveristiskt beteende anser sig ofta felaktigt och orättvist behandlade av sin omvärld. De kan i sin kamp för upprättelse göra tillvaron närmast outhärdlig för andra. Många gånger bottnar deras agerande i psykisk ohälsa.

Boken Möta människor med rättshaveristiskt beteende – Handbok för yrkesverksamma ger kunskap och redskap för att bemöta dessa personer på ett sätt som lindrar deras lidande och ger dig själv andrum. Den riktar sig till alla som möter personer med rättshaveristiskt beteende i sitt yrke, men exemplen är främst hämtade från offentlig sektor.

I media om rättshaveristiskt beteende:

Bok kan hjälpa rättshaverister (Corren, september 2015)

Svenska Dagbladets artikelserie om rättshaveristiskt beteende (SvD, november 2015)

”Aggressiva anhöriga pressar personal” (SvD, januari 2016)

När ältande kring en orättvisa övergår i besatthet (Psykologifabriken, oktober 2015)

Så hanterar du rättshaveristen på jobbet (Chef, november 2015)