Handledning

Jag har erfarenhet av primärvårdsarbete och psykiatri, och erbjuder metodhandledning för personalgrupper inom skola, vård och omsorg. Handledning kan även ske i syfte att utforska och utveckla gruppdynamiken inom personalgrupper.

Jag erbjuder även efter överenskommelse handledning kring särskilda teman, ex:

  • Rättshaveristiskt beteende
  • Kontakt med anhöriga
  • Känslomässigt krävande arbete
  • Yrkesrollen i hjälpande professioner