Samtalsbehandling

Jag erbjuder samtalsbehandling på mottagning i Linköping. Klicka här för en karta till mottagningen.

Jag arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi, och huvudsakligen med två former av terapi som båda räknas som en del ”tredje vågens KBT”, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Compassion-focused Therapy (CFT). Båda dessa inriktningar lyfter vikten av acceptans inför livets utmaningar, att hitta konstruktiva förhållningssätt till svåra känslor, och att göra förändringar i värderad riktning för att komma närmare det liv vi vill leva.

Jag har tidigare erfarenhet från primärvård och psykiatrin, och erbjuder samtalsbehandling för tillstånd som depression, ångest, tvångssyndrom, trauma, relationssvårigheter, stress, problematiska vanor, social fobi och utmattning.

Jag har även intresse och erfarenhet av tillstånd som kan medföra stora problem i livet; exempelvis uppskjutandebeteende, överdriven självkritik och problematiskt bruk av internet eller datorspel.

Mottagningen delas med Jakob Carlander, leg psykoterapeut och teologie licentiat.

Professionella samtal kan också vara en hjälp för självkännedom, personlig utveckling och möjlighet att utvärdera och ompröva de strategier vi använder i vardagen. Att utforska och förändra hur vi förhåller oss till våra tankar och känslor främjar vårt eget mående.