Samtalsbehandling

Jag erbjuder samtalsbehandling på mottagningen i Linköping jag delar med Jakob Carlander (www.carlander.nu). Klicka här för en karta till mottagnignen.

Jag arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi, och tillämpar den så kallade ”tredje vågens” KBT med stort fokus på acceptans och värderad riktning i livet.