VR-terapi

Kognitiv beteendeterapi har god evidens när det gäller behandling av många fobier. Fobibehandling innefattar oftast hemuppgifter och gradvis exponering inför svåra situationer, tillsammans med återkommande möten för att anpassa och utvärdera behandlingsplanen.

Bild tagen av Maurizio Pesce

När det finns behov kan jag även erbjuda behandling i Virtual Reality. Den VR-utrustning som mottagningen använder är HTC Vive, och programvaran är anpassad för att stegvis exponera för det stimuli som väcker obehag.

Virtual Reality kan vara ett bra komplement till fobibehandling, då man i en trygg miljö kan öva på utmanande situationer. De flesta program är designade så att du själv kan bestämma graden av exponering under simulationens gång.